Omwonenden waren niet blij met de flexwoningen in het Annapark (Foto: aangeleverd)
Omwonenden waren niet blij met de flexwoningen in het Annapark (Foto: aangeleverd)

Bouw duizend flexwoningen zal lastig blijken

Wonen

Het voornemen van het nieuwe college om versneld circa duizend tijdelijke woningen te bouwen kan in de praktijk nog wel eens lastig uitvoerbaar blijken. Uit een artikel in het AD blijkt het Planbureau waarschuwt dat dergelijke projecten worden bemoeilijkt door personeelsgebrek en onzekere investeringen.

Het bestrijden van de woningnood in Almere is voor het nieuwe college een topprioriteit en dus is versnelling van de woningbouw hard nodig, staat in het akkoord. ‘Om de urgente vraag naar sociale woningbouw en huisvesting voor bijzondere doelgroepen te verlichten bouwen we ca. 1.000 tijdelijke woningen’, stelt het nieuwe college. ‘Het bouwen van deze woningen vraagt van de gemeente een prestatie die de achterliggende jaren niet is behaald. Er moet vergroting komen van het aanbod zodat doorstroming mogelijk is binnen de wijk.’

Planbureau

Het Planbureau stelt in het AD echter dat het bouwen van flexwoningen (die maximaal vijftien jaar blijven staan) in de praktijk op veel praktische belemmeringen stuit. Niet alleen het vinden van een locatie kan veel tijd en moeite kosten, wat in Almere al het geval is vanwege protesterende bewoners, ook moeten veel bouwprojecten soms lang wachten op aansluitingen voor water en elektra. ‘Daarnaast zijn tijdelijke woningen vaak een onzekere investering, omdat niet duidelijk is hoe lang de woningen meegaan en of ze verplaatst kunnen worden.’

Personeel

Ook het tekort aan personeel bij gemeenten en corporaties is een probleem volgens het Planbureau. ‘De inzet van mensen voor de realisering van flexwoningen kan ten koste gaan van de bouw van permanente woningen’. 

Uit de krant