De knotwilgen langs het Weerwater bij Filmwijk. (Foto: Almere DEZE WEEK)
De knotwilgen langs het Weerwater bij Filmwijk. (Foto: Almere DEZE WEEK) ROBERT MIENSTRA

‘Alles proberen’ om knotwilgen Weerwater te behouden

Wonen

ALMERE – Het college gaat ‘alles proberen’ om de knotwilgen langs het Weerwater bij de Filmwijk te behouden. Die zouden moeten wijken om ruimte te maken voor de verbreding van het fietspad en de aanleg van de blauwe track.

Door Marcel Beijer

De Partij voor de Dieren is fel tegen de kap van de knotwilgen en wil ze behouden. Donderdagavond tijdens de Politieke Markt bleek dat een significant deel van de raadsleden het eens met een motie die partij heeft opgesteld.
Wethouder Froukje de Jonge zei de knotwilgen ook het liefst te willen behouden, mede ook omdat in het college (waar de PvdD deel van uitmaakt) is afgesproken bomenkap zoveel mogelijk te voorkomen.

Participatie

De Jonge wees echter ook op het ‘uitstekende participatietraject’ dat met Filmwijkbewoners is gevoerd. De bewoners willen dat de track van het Rondje Weerwater zoveel mogelijk langs het water komt te lopen. Omdat die track breed is en veilig moet zijn zou dat ten koste gaan van maximaal negen wilgen.
Nu de raad in meerderheid aangeeft de bomen te willen sparen, wil de wethouder alles proberen om de knotwilgen te behouden. Versmallen van de track is geen optie, omleiden wordt lastig omdat de track dan over leidingen en kabels komt te liggen. Om die te verleggen, of om de bomen te herplanten, brengt kosten met zich mee. Ze wil dat laten onderzoeken. De Jonge stelde met succes voor om de motie van de PvdD even in de kast te leggen tot dat onderzoek is afgerond.

Boomgaard

Tussen de straat en de waterkant ligt ook een kleine boomgaard die door bewoners is aangelegd. In de wijk gaat het gerucht dat ook deze bomen moeten sneuvelen ten faveure van het Rondje Weerwater. De Jonge ontkende dat: ‘De boomgaard blijft, maar wordt ‘anders groen’. Het is nog onduidelijk wat ze daarmee precies bedoelt.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto