Wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) geeft een toelichting tijdens het stadsgesprek in Casa Casla over groen in Almere. (Foto: aangeleverd)
Wethouder Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) geeft een toelichting tijdens het stadsgesprek in Casa Casla over groen in Almere. (Foto: aangeleverd)

Stadsgesprek Casa Casla: ‘Almere kan nog groener, communicatie moet beter’

Algemeen

ALMERE – De deelnemers aan het stadgesprek in Casa Casla over de vraag ‘Hoe groen willen we Almere hebben, waren door de bank genomen wel tevreden met het groen en groenonderhoud in de stad. Maar er werd wel een aantal verbeterpunten genoemd. Vooral de communicatie met de gemeente over groen in de buurt moet volgens een aantal insprekers echt beter worden.

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

“Stedenwijk Noord is vol gezet met narcissen en krokussen”, vertelde een inspreker, “maar het onderhoud mag iets meer en ook beter. Er is veel groen weggehaald, daar is weinig voor teruggekomen. Bosschages zijn weggehaald en is gras voor neergelegd. Dat is saai.”
De observaties per wijk verschilden. “Ik ben over Literatuurwijk over het algemeen best tevreden”, zei een bezoekster. “Wel is er veel groen vervangen door saaiere beplanting en grassen.”

Een deelnemer uit de Wierden was in grote lijnen tevreden. “De bewoners maaien in mijn buurt het gras zelf. Daarbij houden we bij bepaalde stroken rekening met honden die er uitgelaten worden.”
Een ander vond dat bij de Evenaar de bosschages beter gesnoeid moeten worden om het overzicht voor de automobilisten beter wordt waardoor ongelukken worden voorkomen. Maar bij diezelfde Evenaar zijn bij de Regenboogbuurt plantenbakken neergezet met kersenbloesembomen. “Dat is geweldig. Daarentegen is er één groot grasveld, en dat wordt weer slecht onderhouden.”

Biodiversiteit

Een groot deel van de deelnemers is voor het vergroten van de biodiversiteit in de stad. Het maaien van grasvelden kan echt wel minder. “Maai alleen de randen, en geef de natuur de gelegenheid z’n gang te laten gaan.” Op grasvelden als biljartlakens zaten de deelnemers niet te wachten. Het verwijderen van onkruid zou vooral op plekken moeten gebeuren waar het nu overlast geeft zoals bij bankjes en langs voet- en fietspaden. “Ik zie brandnetels niet als onkruid, maar haal ze wel weg op plekken waar ze er tegenaan loopt of fietst.”

Communicatie

Bewoners die aan zelfbeheer doen in de stad, willen wel betere communicatie met de gemeente. “Het duurt lang voordat we antwoord krijgen op vragen aan de gemeente. We willen juist goed samenwerken. Beschouw ons als overlegpartner en geef het persoonlijke op die manier een kans.”
Wethouder Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren antwoordde daarop dat het aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte explosief is toegenomen. “We weten nog niet waarom dat is, dat onderzoeken we. Als college willen we de stad groener achterlaten dan die was toen wij begonnen. Het omvormen van grasvelden tot bloem- en kruidenrijke plekken kost wel een flink aantal jaren. Die velden komen niet meteen tot wasdom.” Verder zei de wethouder dat bij groot onderhoud parkeerplaatsen vergroend gaan worden en komen er, zoals in de Regenboogbuurt, minder verhardingen. “En ja, die communicatie is een uitdaging.”

De aanwezige raadsleden konden zich vinden in de inbreng van de bewoners, bleek uit hun reacties. Allemaal beaamden ze dat biodiversiteit in de stad van groot belang is. Daarmee lijkt groen Almere wel op de kaart te staan in de politiek. Aanwezige ambtenaren schreven mee. “Ik ben benieuwd of ze onze inbreng nu ook echt gaan meenemen”, zei een inwoner na afloop.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto