Sander Peters: 'Elke jongere verdient een nieuwe kans'
Sander Peters: 'Elke jongere verdient een nieuwe kans'

GGD: ‘We halen minderjarigen uit het criminele circuit’

Algemeen

ALMERE – Zo’n drie jaar geleden werd Almere opgeschrikt door een reeks straatroven en geweldsincidenten die gepleegd werden door minderjarige jongeren. De gemeente schakelde de GGD in om de jongeren op het rechte pad te brengen. Zo ontstond het project Persoonsgerichte Aanpak 18- ( PGA 18-) dat momenteel door Sander Peters van de GGD wordt vorm gegeven.

“De politie uitte haar zorgen naar de gemeente over de ontwikkelingen”, zegt Peters. “En de gemeente benaderde de GGD of ze uitvoering kon geven aan een traject waarmee de minderjarige jongeren uit het veelal criminele circuit gehaald konden worden. Daar zijn we nu drie jaar mee bezig.”
Het gaat steeds vaker om jonge kinderen van 12, 13 of 14 jaar die fors in de fout zijn gegaan. “PGA 18- komt in actie nadat de politie een jongere bij de GGD heeft aangemeld. De politie gaat op huisbezoek en brengt de jongere en de ouders op de hoogte van de aanmelding bij PGA 18-”, legt Peters uit. “Daarna komen wij in beeld. We nodigen de jongere zelf uit én de ouders. Daarbij komen ook andere instanties aan tafel. En dan gaat het vooral om mensen die de jongere al goed kennen. Dat kunnen zorginstellingen zijn, maar ook de school, leerplicht en jongerenwerk. Vaak zie je multi-problematiek, bijvoorbeeld dat de jongeren ook niet meer naar school gaan. Met de jongere, de ouders en andere betrokkenen worden afspraken gemaakt om het beter te laten gaan. Ik coördineer dat. De instellingen, zoals de reclassering voeren uit en gaan daadwerkelijk onder andere op huisbezoek om toezicht te houden op de voorwaarden.”

Jongens

Op dit moment heeft PGA 18- ongeveer 27 jongeren in de portefeuille waarvan ongeveer 80 procent jongens. “In de PGA heeft de jongere een stem en mag hij of zij ook iemand meenemen die belangrijk is voor hem of haar. Dat kan bijvoorbeeld een voetbaltrainer zijn. Hij kan een positieve wending aan het leven geven van die jongen”, zegt Peters.
De GGD’er heeft vertrouwen in het project. “Regelmatig boeken we succes en kunnen we de jongere beschermen en perspectief bieden. Van wezenlijk belang is dat we mét de jongere praten en niet over hem. Hulpverleners die hem of haar niet kennen zitten niet aan tafel”, zegt Peters. “Ouders in het traject meenemen is essentieel. Samen met de jongere en de ouders moeten we hem weer op het goede pad krijgen.”
Peters beaamt dat een jongere die fors in de fout is gegaan een consequentie moet ervaren. Een heftig feit heeft veel impact op slachtoffer en omgeving, dat mogen we niet vergeten. “Op jonge leeftijd zijn ze nog te vormen en te veranderen. Elke jongere verdient een nieuwe kans. Je ziet zo’n kind opbloeien als er echt naar hem geluisterd wordt en mét hem gesproken wordt.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto