Kees Ahles. (Foto: Maarten Feenstra)
Kees Ahles. (Foto: Maarten Feenstra)

Gemeente moet minimaal 15 miljoen bezuinigen

Algemeen

ALMERE – Om de zorgelijke financiële situatie van de gemeente het hoofd te bieden moet er vanaf de begroting voor 2025 minimaal 15 miljoen euro bezuinigd worden. Het college gaat echter op zoek naar ingrepen die voor ruim 22 miljoen aan bezuinigingen zorgen. Daarmee heeft de gemeenteraad 7 miljoen euro aan speelruimte om nog keuzes te kunnen maken.

Door Marcel Beijer

Dat zegt wethouder Kees Ahles in aanvulling op de brief en het plan van aanpak die het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Dat antwoord is tevens een verkapt antwoord richting het provinciebestuur. Dat heeft vorige week een waarschuwing afgegeven: als Almere de financiën niet als de sodemieter op orde brengt, dan grijpt de provincie als toezichthouder in.
Ahles begrijpt de zorgen van de provincie en dat er daarom een duidelijk signaal is afgegeven, ook naar de Almeerse gemeenteraad. “Misschien vragen ze zich of Almere wel in staat is om die bezuinigingen door te voeren. Maar goed: het is wel de taak van de provincie om dit te doen. We waren al bezig met ons plan van aanpak om te komen tot een structurele evenwichtige begroting. Dat ligt er nu en daar gaan we mee aan de slag”, zegt hij. “Daar lijkt de provincie tevreden over te zijn”.

Tekorten stapelen op

De financiële zorgen hebben betrekking op de periode vanaf 2025. “In feite is er nu nog niets aan de hand”, zegt Ahles. “We hebben zelfs een buffer. We zien alleen dat de situatie de komende jaren verslechtert. De tekorten stapelen zich op en daar moeten we op anticiperen.”Een van de oorzaken is het geld dat Almere krijgt vanuit het Rijk. “Wij vinden dat we vanuit het Gemeentefonds nog recht hebben op 33 miljoen euro. Maar of we dat ook krijgen, is de vraag. De politieke situatie in Den Haag is immers allesbehalve stabiel.”

15 miljoen

Concreet moet er 15 miljoen euro aan structurele bezuinigingen gevonden worden. De wethouders gaan – ieder in hun eigen portefeuille – op zoek naar een hoger bedrag: in totaal ruim 22 miljoen, grofweg 7 procent van het budget. Ahles: “We leggen een pakket aan maatregelen neer. Dan is de uiteindelijke keuze aan de gemeenteraad.”Het college gaat ondertussen kijken waar verder geld gevonden kan worden, bijvoorbeeld door het verhogen van de tarieven (OZB, afval) of lastenverzwaring (hogere belastingen). 

Wegstrepen in begroting

In de begroting zelf wordt gekeken naar posten die wellicht weggestreept kunnen worden. Zo heeft het Rijk subsidies geoormerkt die Almere wellicht zelf al in de begroting heeft opgenomen. Daarnaast zijn er financiële ‘reservepotjes’ die al jaren ongebruikt zijn en dus eventueel kunnen worden weggestreept. Ook het Grondbedrijf wordt gevraagd naar 7% bezuiniging te zoeken. “Met goede winst uit grondverkoop kan die bezuiniging later wellicht nog meevallen”, zegt Ahles.Alles afwegende is de financiële situatie zorgelijk. Ahles verwacht echter dat de Almeerse gemeenteraad, ondanks de omfloerste kritiek vanuit Lelystad, wel degelijk tot aanvaardbare oplossingen  kan komen. “We hebben de situatie onder controle, maar we moeten aan de bak.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto