Eén op de vijf woningen moet gebouwd zijn met hout. (Foto: Adobe Stock)
Eén op de vijf woningen moet gebouwd zijn met hout. (Foto: Adobe Stock) ungvar - stock.adobe.com

Eén op de vijf nieuwe woningen van hout

Wonen

ALMERE – Verschillende gemeentes in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Almere, hebben onlangs een Green Deal-convenant ondertekend. Daarbij is onder meer het streven afgesproken om in het jaar 2025 één op de vijf nieuwe woningen van hout te bouwen.

Vanaf 2025 moet 20 procent van de MRA-woningproductie van hout of andere biobased materialen, zijn gebouwd. Dat moet jaarlijks ongeveer 220.000 ton CO2 uitstootreductie opleveren en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof.
Het convenant is ondertekend door tachtig organisaties. Samen met overheden, waaronder dus Almere, marktpartijen en kennisinstellingen is een lijst afspraken gemaakt die tot deze reductie moeten leiden.
Het succes van de Green Deal convenant Houtbouw is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbare locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Ook wordt bekeken of er meer regelgeving kan komen ten faveure van houtbouw.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto