Het Groene Veld, de plek waar het gezondheidscentrum moet komen (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het Groene Veld, de plek waar het gezondheidscentrum moet komen (Foto: Almere DEZE WEEK)

Buurtschappen Nobelhorst willen dat raadsbrief terzijde wordt gelegd

Politiek

NOBELHORST – De vier buurtschappen van Nobelhorst willen dat de brief die het college onlangs naar de raadsleden stuurde, terzijde wordt gelegd omdat er ‘alternatieve waarheden’ in staan. In de raadsbrief schreef het college vast te willen houden aan de bouw van een vijflaags gezondheidscentrum op het Groene Veld in Nobelhorst met zeventig parkeerplaatsen. 

De buurtschappen zijn daar tegen en hebben daarom nu ook een brief naar de raadsleden gestuurd. Daarin schrijven ze dat de gemeente de suggestie wil wekken dat er overleg is geweest over de mogelijke alternatieven voor het Groene Veld. ‘Dit is pertinent onwaar. Pas op 19 december 2022 – en op ons verzoek – vond een eerste overleg plaats tussen de drie betrokken partijen (huisartsen, bestuur buurtschappen en gemeente).’

Huisartsen

Ook schrijven de buurtschappen dat zij ‘meer dan eens’ de huisartsen hebben uitgenodigd voor een gesprek. Zo was er een afspraak om 24 november 2022. Volgens de buurtschappen hoorden zij bij die gelegenheid dat de wethouder allang tot overeenstemming met de huisartsen gekomen was over de bouw. Desondanks zouden de huisartsen en de buurtschappen die middag wel tot een compromis gekomen zijn waarbij het gebouw op het Groene Veld niet vijflaags, maar drielaags zou worden, bovendien met minder parkeerplaatsen. 

Van tafel

In de brief aan de raadsleden schrijven de buurtschappen dat wethouder Julius Lindenbergh dit compromis ‘zonder enige motivering’ van tafel heeft geschoven. ‘Ons inziens is de raadsbrief op onjuiste gronden en derhalve onrechtmatig verstuurd. De raadsbrief bevat daarom ‘alternatieve waarheden’. 

De buurtschappen verzoeken de raad om de inhoud van de raadsbrief ter zijde te leggen en bij de wethouder aan te dringen op overleg. ‘Over het geplande gebouw is tot op heden geen enkele specifieke informatie verstrekt.’ De bewoners willen die informatie snel ter beschikking krijgen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto