Fred van Brussel van de buurtschappen (links) overhandigde de bewonerspetitie onlangs aan de gemeenteraad. (Foto: aangeleverd)
Fred van Brussel van de buurtschappen (links) overhandigde de bewonerspetitie onlangs aan de gemeenteraad. (Foto: aangeleverd)

Kwestie Groene Veld Nobelhorst escaleert verder

Algemeen

NOBELHORST - De kwestie rond het Groene Veld in Nobelhorst lijkt steeds meer te escaleren. Gisteren lieten de huisartsen al weten bereid te zijn tegen de gemeente te procederen. Vandaag schrijven de vier buurtschappen van de wijk een brief aan de raadsleden waarin ze bestrijden dat de gemeente hen negen keer heeft geïnformeerd, zoals het college beweert.

Door Marcel Beijer

De huisartsenpost is al jaren in overleg met de gemeente om op het Groene Veld bij de Brink een gezondheidscentrum te bouwen van vijf verdiepingen hoog en met zeventig parkeerplaatsen. De bewoners zijn daar tegen. Begin deze week kwam er een raadsbrief met acht mogelijke opties voor het zorgcentrum. De huisartsen zien dat niet zitten, schreven ze gisteren aan de gemeenteraad. Zij gaan voor de oorspronkelijke optie en dreigen zich uit Nobelhorst terug te trekken en juridische stappen te nemen.
De bewoners schrijven in een reactie daarop ook een brief aan de raadsleden. Zij zijn juist ‘aangenaam verrast’ om te lezen dat er blijkbaar nu wel acht alternatieven denkbaar zijn, ‘daar alternatieve locaties in alle eerdere gesprekken niet bespreekbaar waren.’

Informatie

De vier buurtschappen bestrijden in hun brief echter de lezing van het college dat er negen communicatiemomenten zijn geweest. ‘Acht daarvan waren louter informatief’, schrijven ze. ‘Eenmaal zou dit aan de orde geweest zijn in het netwerkoverleg, echter in dit ‘overleg’ zijn de besturen voor een voldongen feit gesteld ten aanzien van het groene veld. Helaas maakt het college geen onderscheid in informatie en communicatie, want in elk overleg werd de weerstand van bewoners van tafel geveegd, er was geen inspraak noch participatie’.

Geen andere optie

De bewoners stellen dat ook de huisartsen de indruk hebben gewekt dat er van gemeentelijke zijde benadrukt is om de de bewoners buiten de bouwplannen te houden. (’Dit zou alleen maar onrust geven’). Ze zijn boos dat de huisartsen nu geen andere optie meer willen bespreken dan uitsluitend de bouw van een vijf verdiepingen hoog zorgcentrum, met zeventig parkeerplaatsen. ‘Zij lijken niet met de bewoners te willen participeren in een oplossing.’

Dat de kwestie nu zo escaleert is opmerkelijk. Raadslid Karine de Potter (Forum voor Democratie) liet vorige week juist weten dat beide partijen juist in onderling overleg tot een oplossing zouden kunnen komen.

De PVV spreekt intussen op Twitter van ‘totale incompetentie van het college’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto