(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Staatsbosbeheer kapt zieke essen in Buitenhout

Algemeen

BUITEN – Bezoekers van het Buitenhout zijn geschrokken van de vele bomen die daar momenteel worden gekapt. “Er is een enorme kaalslag gaande en dit doet mij echt pijn”, vertelt Hans van Oosterwijck die graag wandelt in het stadsbos in Almere Buiten. Staatsbosbeheer laat desgevraagd weten dat het zieke essen betreft die worden verwijderd. 

“We zijn nog steeds bezig met het kappen van de bomen die in onze hele provincie zijn getroffen door essentaksterfte”, vertelt Johan van Onna, beheerder van het Buitenhout. “Dit doen we fasegewijs en nu zijn de essenlanen in het Buitenhout aan de beurt. Uit een quickscan is gebleken dat deze bomen in zo’n slechte staat verkeren, dat de veiligheid in het geding komt. We snappen dat dit mensen aan het hart gaat en dat kunnen we ook alleen maar waarderen. Maar het is niet verantwoord om deze zieke bomen te laten staan.”

Nieuwe aanplant

Staatsbosbeheer gaat volgens Van Oosterwijck wel erg rigoureus te werk en hij vraagt zich af of dat wel echt nodig is. Van Onna benadrukt dat niets zonder gegronde reden gebeurt. “We pakken inderdaad flink door, om te zorgen dat de zaagwerkzaamheden voor de start van het broedseizoen klaar zijn. We gaan daarna de lanenstructuur overigens weer terugbrengen door middel van nieuwe aanplant.”

Terughoudendheid

SP Almere en Partij voor de Dieren hebben er de afgelopen jaren herhaaldelijk voor gepleit om aangetaste essen zo terughoudend mogelijk te kappen. “De afgelopen jaren heeft de gemeente duizenden essen wat ons betreft veel te voorbarig gekapt. Essen in bossen en parklanen zijn in het algemeen echter veel zwaarder aangetast dan solitaire essen”, vertelt Eibert Draisma van de SP. “Daarom is er veel voor te zeggen aangetaste essen in de bossen in één keer te vervangen door een variatie van andere boomsoorten. Dan hoef je ook maar één keer met zwaar materiaal de bosvakken in, want dat brengt ook weer schade met zich mee.”

Staatsbosbeheer beheert ruim 4.600 hectare essenbos, waarvan 80% is aangetast door de essentaksterfte. “Van alle essen in Nederland stond 43% in Flevoland. Om die reden zie je hier ook veel gebeuren in onze bossen”, aldus Staatsbosbeheer. “De ziekte is helaas niet te bestrijden. Gezonde en resistente essen sparen we indien mogelijk, zodat de es op de langere termijn weer een rol in onze bossen kan spelen. Op plekken waar kap onvermijdelijk is, zorgen we waar nodig voor een nieuwe generatie bomen. Zo creëren we een diverser bos met meerdere soorten die ook beter bestand zijn tegen ziektes en klimaatverandering.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto