Bewoonster Petra Vis zamelde handtekeningen in onder bezoekers van De Speelhaven. (Foto: Friedländer)
Bewoonster Petra Vis zamelde handtekeningen in onder bezoekers van De Speelhaven. (Foto: Friedländer)

Partijen dienen motie in voor beheer speeltuin De Speelhaven

Algemeen

HAVEN – De Speelhaven staat donderdagavond op de agenda van de politieke markt. Leefbaar Almere, BIJ1, PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk een motie ingediend voor het behoud van het beheer van de speeltuin in Almere Haven. 

De beheerder dreigt per 1 juli noodgedwongen wegbezuinigd te worden door De Schoor. Gebruikers van de speeltuin zien dit niet zitten en zijn een petitie gestart. De Schoor heeft inmiddels laten weten bereid te zijn uit hun reserves de kosten voor 2022 voor onderhoud en toezicht van De Speelhaven op zich te nemen, onder voorwaarde dat de gemeentelijke bezuiniging van 50.000 euro wordt teruggedraaid. 

“Overwegende dat er een welzijnskader is waarin de betrokkenheid van inwoners bij welzijn centraal staat, én het financieel perspectief ondertussen ruimte biedt, roepen wij het college op om de bezuiniging per 2023 terug te draaien voor in ieder geval vier jaar”, aldus de indieners van de motie. Ook willen zij dat in samenwerking met De Schoor en inwoners wordt onderzocht hoe De Speelhaven na deze periode open en beheerd kan blijven en hoe de openingstijden verruimd kunnen worden. 

“Wij hopen uiteraard dat alle partijen deze motie steunen”, aldus Bob Friedländer, die namens de bewoners de petitie is gestart voor behoud van het beheer van De Speelhaven. “We hebben inmiddels ook een gesprek gehad met wethouder Roelie Bosch en we hopen dat we haar hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van een beheerder. De beheerder zorg er immers voor dat de speeltuin netjes en veilig blijft. Als er geen beheerder is kunnen er bovendien geen versnaperingen worden gekocht, geen speelattributen als fietsjes en skelters worden gebruikt en zijn ook de toiletten niet open.” 

De petitie is inmiddels ruim 3700 keer ondertekend en kan ook nog steeds ondertekend worden op https://www.petities.nl/petitions/laat-de-speelhaven-beheren

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto