Een woning en voertuig raakten beschadigd bij meerdere explosies in Haven. (Foto: HV Almere)
Een woning en voertuig raakten beschadigd bij meerdere explosies in Haven. (Foto: HV Almere)

Explosies vooral gevolg van criminele conflicten

Algemeen

ALMERE – De explosies die in Almere hebben plaatsgevonden zijn voor het merendeel het gevolg van conflicten in het criminele milieu. Er zijn inmiddels verdachten aangehouden, een groot deel is minderjarig.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders beseffen dat de impact van ieder ernstig geweldsincident voor omwonenden en naaste betrokkenen enorm is. ‘Naast de materiële schade, is deze impact vooral zichtbaar waar het de veiligheidsgevoelens.’
Motieven van explosies kunnen divers van aard zijn, zoals een zakelijk conflict of een conflict in de relationele sfeer. ‘In Almere zien wij dat het merendeel te relateren is aan conflicten in het criminele milieu’, aldus het college. ‘In verschillende onderzoeken naar de  explosies in Almere, zijn verdachten aangehouden. Een groot deel daarvan is minderjarig.

Forse inzet cameratoezicht

Er wordt na een incident regelmatig tijdelijk cameratoezicht ingesteld. De inzet daarvan ligt veel hoger dan voorgaande jaren. Zo hoog zelfs, dat er veel extra camera’s moesten worden gehuurd. De kostenpost daarvan loopt dit jaar op tot zeker 100.000 euro. 

Nazorg 

Een belangrijk element in de aanpak is de nazorg die wordt geleverd nadat een incident heeft plaatsgevonden. De wijkagent en veiligheidsmanagers van de gemeente gaan na het incident de wijk in om met inwoners te praten en zijn betrokken in de nasleep van het incident. Omwonenden worden zo volledig als mogelijk geïnformeerd.

Samenwerking

Niet alleen Almere, maar ook andere gemeenten zien zich geconfronteerd met excessieve geweldsincidenten zoals explosies en beschietingen. Daartoe is een landelijke taskforce opgezet, waar ook Almere bij aanhaakt. Ook worden met andere gemeenten kennis en ervaringen gedeeld. Door de politie is een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) ingericht. Dit is een team met specialisten vanuit verschillende districten binnen de politie-eenheid Midden-Nederland.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto