Bewoners zijn tegen de plannen op het Havenhoofd. (Foto: aangeleverd)
Bewoners zijn tegen de plannen op het Havenhoofd. (Foto: aangeleverd)

Raad dinsdag alsnog bijeen voor Havenhoofd

Politiek

ALMERE - Alhoewel afgelopen donderdag de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd gehouden, komt de gemeenteraad morgen (dinsdag) toch nog digitaal bijeen om opnieuw te praten over de bouw van appartementencomplex op het Havenhoofd. Dat is nodig omdat afgelopen donderdag de stemmen staakten omdat het CDA een foute stem had uitgebracht. De PVV heeft aangegeven niet aanwezig te zullen zijn bij de bijeenkomst.

De raad moet voor het reces een beslissing hebben genomen, anders heeft de projectontwikkelaar zijn handen vrij om te gaan bouwen op de plek van het voormalige restaurant Het Veerhuys. Dat wil eigenlijk niemand, maar de projectontwikkelaar staat in zijn recht. Het college heeft daarom een voorstel gedaan om de appartementen een paar meter op te schuiven, zodat het complex wat minder in de weg staat en het Veerhuys behouden kan blijven. Ook daar is niemand blij mee, maar het college ziet dat als de best mogelijke oplossing. De oppositie daarentegen heeft nog de hoop dat de bouw is tegen te houden met een wijziging van het bestemmingsplan.

Stemmen gestaakt

Donderdag staakten de stemmen in de gemeenteraad op 22-22. Na de stemming gaf het CDA aan een foute stem te hebben uitgebracht. Het collegevoorstel had het anders met 23-21 gehaald. Normaal gesproken zou het agendapunt dan op de eerste vergadering na het reces opnieuw op de agenda komen, maar dat is in dit geval te laat. De vergunningstermijn is dan al afgelopen. Dat zou betekenen dat de projectontwikkelaar zijn gang kan gaan. Vandaar dat de extra raadsvergadering er nog wordt ingelast.
Die kan na vijf minuten afgelopen zijn, het kan ook zijn dat er nog een discussie gaat plaatsvinden.

Uit de krant