Burgemeester Van der Loo:
Burgemeester Van der Loo: "Per saldo leven Almeerders gemoedelijk met elkaar."(Foto: Hans Hogervorst) Hans Hogervorst

Burgemeester wil in 2024 zichtbare stappen collegeakkoord

Algemeen

ALMERE – “Ik vind dat Almere haar pioniersmentaliteit een beetje kwijt is geraakt. We waren toch de stad van experimenteren en pionieren? We moeten de nieuwsgierigheid houden om oplossingen te vinden voor klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, nieuwe voorzieningen, onderwijs. In Almere moeten we het lef hebben om dingen uit te vinden. Dus, kom op met onze pioniersgeest.”

Door Indira Draijer en Marcel Beijer

Burgemeester Hein van der Loo gaat zijn eerste jaarwisseling in Almere meemaken. Hij kijkt uit naar het nieuwe jaar, waarin genoeg uitdagingen op de stad liggen te wachten. “Denk aan het lerarentekort, de files in de zorg, stroomvoorziening, de woningmarkt. Ik zou onze pioniersgeest van 40, 50 jaar geleden heel graag willen aanwakkeren om originele oplossingen te bedenken, zodat andere steden denken: dat gaan we eens lekker van Almere kopiëren.”

Pampus

Van der Loo kijkt bijvoorbeeld naar Pampus. “Een stuk land dat met water verbonden is kunnen we ecologisch verantwoord gaan ontwikkelen. Alsof we Almere opnieuw kunnen neerzetten in een gebied van 500 hectare voor 80.000 tot 90.000 mensen, vergelijkbaar met pakweg, Leeuwarden, Amstelveen. We zijn daarover in overleg met de provincie, Amsterdam en het Rijk. Ja, ook over de bereikbaarheid van het gebied per fiets, OV en auto. Eén mogelijkheid daarvoor is de IJmeerverbinding. En als er andere mogelijkheden zijn, dan staan we daar graag voor open.”  

2024

Van der Loo wil daar, vooruitkijkend naar 2024, duidelijkheid over hebben. “Niet dat er komend jaar al gebouwd wordt, maar wel dat de neuzen van alle partijen dezelfde kant op komen te staan.” Verder ziet de burgemeester het college graag scoren op de afspraken uit het coalitieakkoord: de stad op orde, kansen voor iedereen en gezond groeien. “Boven op de eerste resultaten zichtbare stappen zetten op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Door eigen én regionale inzet bij het Rijk zowel met Amsterdam als in Flevoland: de zes gemeenten, het waterschap en de provincie. Ik zie daar een belangrijke verantwoordelijkheid voor Almere en zal de samenwerking zelf vooruit helpen duwen.”

Drie pijlers

Het strategische plan voor de provincie kent drie pijlers. Er wordt geïnvesteerd in voorzieningen, sportaccommodaties, schoolgebouwen, maar werken ook samen met partners om sociale armoede te bestrijden. Van der Loo: “We bouwen niet alleen huizen, maar een samenleving, met de economie als motor. We willen daarom als tweede pijler actief acquisitie doen richting bedrijven.” De derde pijler is onze natuur. “We wonen in een van de grootste steden van het land, maar ook een van de groenste. Dat moeten we zo houden.”

Veiligheid

Almere kreeg dit jaar te maken met veel explosies bij woningen. “Daar maak ik me zorgen over”, zegt Van der Loo. “We zitten daar samen met politie en justitie bovenop. Ik ben in contact met burgemeesters van andere steden die hiermee te maken hebben. Net als andere zware criminaliteit, vaak druggerelateerd. Daar blijf ik in 2024 de hoogste aandacht aan geven. We doen integrale controles op bedrijventerreinen die veel opleveren. We geven daarmee ook een signaal af: voor verkeerde business moet je niet in Almere zijn. Verder is samenwerking met politie en andere partners in de stad belangrijk: samen ellende voorkomen waar het kan en stevig optreden waar het moet. Natuurlijk wil ik meer politie voor Almere, maar al zouden we miljoenen van het Rijk krijgen: er is nu eenmaal een tekort aan agenten. Dan komt dat liever experimenteren weer om de hoek kijken: met beperkte middelen zo effectief mogelijk zijn. Nog beter samenwerken met partners is zo’n oplossing. De Almeerse politie is daar heel goed mee bezig. Daar ben ik trots op.”

Statushouders

In 2024 wil Van der Loo alleen nog de vluchtelingen huisvesten die uit echte oorlogsgebieden komen, of vervolgd worden om bijvoorbeeld seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. “Economische vluchtelingen horen daar niet bij. En die houden bedden bezet van mensen die ze hard nodig hebben. We zitten qua opvang in Almere aan onze taks.” Of er in 2024 veiligelanders (asielzoekers die vrij kansloos zijn om statushouder te worden, red.) in de leegstaande gevangenis worden gehuisvest, is nog niet te zeggen. “We willen geen cent en centimeter overlast, hebben we duidelijk gemaakt. De vraag is of het Rijk dat kan waarborgen en welke voorwaarden daar tegenover staan, zoals geld en extra inzet of begeleiding. Ik verwacht daar binnen enkele maanden duidelijkheid over.”

Vuurwerk

Ook het jaar 2023 zal worden uitgeluid met vuurwerk. “Ik verheug mij op mijn eerste Oud & Nieuw in Almere”, zegt Van der Loo. Je hebt voor- en tegenstanders van vuurwerk. De laatste groep groeit. Wij gaan dat in de eerste helft van 2024 evalueren. Ik zie overigens dat steden die een vuurwerkverbod hebben afgekondigd dat vooral om symbolische redenen doen, want er wordt ook daar nog veel vuurwerk afgestoken. Het is ook niet te handhaven. Maar goed, ook symboliek heeft een effect: toen er niet meer gerookt mocht worden in openbare gelegenheden, was dat ook niet in een jaar geregeld. Ik erger me overigens mateloos aan de knallen die je in november al  hoort.”

Inspiratieavonden

“Je ziet dat mensen in Almere schouder aan schouder staan. Willen samenleven. Natuurlijk, er zijn problemen. Maar per saldo leven Almeerders gemoedelijk met elkaar: bij sportclubs, in kerken, in buurthuizen.” Als goed voornemen noemt Van der Loo een herhaling van de inspiratieavond die onlangs werd gehouden, met 50 inwoners uit Almere. “Waar jonge mensen van verschillende achtergrond en deskundigheid, ons, vijftigers en zestigers, inspireerden. Dat wil ik in 2024 minstens nog een keer doen. Die bijeenkomst heeft me weer op scherp gezet. Dat we naar onze jongeren moeten luisteren. Laat de nieuwe generatie vertellen wat goed is voor overmorgen. Dat wens ik Almere toe; luister naar onze jeugd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto