Hier moeten de woningen komen. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Hier moeten de woningen komen. (Foto: Almere DEZE WEEK) ROBERT MIENSTRA

Gemeente: ‘uitspraken woonverdeling Annapark was misverstand’

Wonen

STEDENWIJK – De gemeente heeft belanghebbenden maandag een brief gestuurd met uitleg over de verdeling van de toekomstige tijdelijke woningen op Annapark. Uitleg naar belanghebbenden, en berichtgeving in deze krant, hebben voor misverstanden gezorgd, zo stelt de gemeente. 

De gemeente doelt daarmee op een brief van een aantal belanghebbenden, twee weken geleden, die stellen dat hen is toegezegd dat er geen statushouders in de 200 tijdelijke woningen zouden worden gehuisvest. Ook Almere DEZE WEEK heeft dat eind vorig jaar uit de mond van een woordvoerder opgetekend.

Misverstand

Volgens de gemeente berusten deze uitspraken op een misverstand, zo blijkt uit de brief waarin ook staat aangegeven hoe de verdeling dan wel zal worden geregeld.

• 25 woningen worden met voorrang toegewezen aan buurtbewoners uit Stedenwijk en Literatuurwijk die ingeschreven staan bij Woningnet.
• 50 woningen gaan met voorrang naar (startende) leerkrachten, die werkzaam zijn in het Almeerse onderwijs. Het toewijzen van woningen aan onderwijzend personeel moet bijdragen aan het terugdringen van het tekort leerkrachten in Almere.
• 20 woningen gaan naar mensen die komen uit de maatschappelijke opvang.
• De overige 105 woningen worden volgens het reguliere proces toegewezen aan woningzoekenden die ingeschreven staan bij Woningnet, van wie de helft voor mensen jonger dan 27 jaar en de helft ouder dan 27 jaar. Onder deze groep woningzoekenden, vallen ook statushouders.

Verblijfsvergunning

In de brief wordt aangegeven dat statushouders met een verblijfsvergunning onderdeel uitmaken van de Nederlandse bevolking en in Almere dan voorrang hebben bij Woningnet. ‘Ze worden echter gelijk behandeld als andere groepen mensen die ook een urgentie/voorrang hebben. (…) De 105 woningen worden daarmee hetzelfde behandeld als andere nieuwbouwprojecten in Almere.

Planning

In de brief staat ook dat de haalbaarheid van het project een nieuwe planning vereist. Vanwege de hoge inflatie, stijgende rente en hogere kosten voor personeel en materialen was nieuw onderzoek nodig. Na de zomervakantie moet de planning voltooid zijn en wordt opnieuw een informatiebijeenkomst belegd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto