Door deze bosstrook tussen Oosterwold en Nobelhorst zou mogelijk een autoweg kunnen worden aangelegd. (Foto: Almere Deze Week)
Door deze bosstrook tussen Oosterwold en Nobelhorst zou mogelijk een autoweg kunnen worden aangelegd. (Foto: Almere Deze Week)

Partijen willen duidelijkheid over plan voor autoweg door bos Oosterwold

Politiek

OOSTERWOLD – Evenals omwonenden hebben de Partij voor de Dieren, Groen Links en de PvdA veel vragen over plannen voor het doortrekken van de Grote Denkersdreef door de bosstrook tussen Oosterwold en Nobelhorst. De partijen willen het onderwerp op de politieke agenda zetten.

“Er is onduidelijkheid over de afweging tussen de belangen van verkeersontsluiting en het behoud en versterken van de natuurlijke omgeving”, aldus de indieners van het agendavoorstel. “De bosstrook in Oosterwold maakt onderdeel uit van de kaders Almeerderhout, waarbij het behoud en versterken van het natuurgebied centraal staat. Het kappen van bomen in deze bosstrook heeft een negatieve impact op de biodiversiteit en het natuurlijke karakter van het gebied. Bovendien is de bosstrook een belangrijke ecologische verbindingszone.”

Participatie en inspraak

Daarnaast is er behoefte aan meer participatie en inspraak van inwoners over de plannen en mogelijke alternatieven. “Inwoners voelen zich verrast door de plannen en hebben het gevoel niet voldoende te zijn betrokken bij de totstandkoming hiervan”, constateren de partijen. “Er is behoefte aan meer transparantie vanuit de gemeente.”

De PvdD, GL en PvdA willen met het college en de deelnemende partijen in gesprek gaan over bewonersparticipatie, de noodzaak en de impact van de plannen en mogelijke alternatieven voor de verkeersontsluiting van Nobelhorst, Oosterwold en Almere Hout.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto