Chris Jansen (PVV)(Archieffoto: aangeleverd)
Chris Jansen (PVV)(Archieffoto: aangeleverd) Almere DEZE WEEK

Nieuw provinciebestuur steunt op vier pijlers

Politiek

ALMERE – Het nieuwe provinciebestuur van BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP baseert het beleid op vier pijlers: participatie, innovatie, resultaatgerichtheid en ruimte. Het Almeerse raadslid Chris Jansen PVV wordt gedeputeerde. Wie zijn plaats in de raad inneemt is nog niet duidelijk.

Dat valt te lezen in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. Hoe die vier pijlers precies ingezet gaan worden is nog niet geheel duidelijk. Wel geven de partijen aan dat ‘overbodige regels worden afgeschaft en terughoudend te zullen zijn bij het invoeren van nieuwe regelgeving’.

Gedeputeerden

Het nieuwe college levert twee BBB-gedeputeerden: Jan Klopman en Jurie van den Berg (BBB). De overige gedeputeerden zijn Jan de Reus (VVD), Harold Hofstra (ChristenUnie), Sjaak Simonse (SGP) en Almeerder Chris Jansen (PVV).

BBB

De BBB werd ijdens de PS-verkiezingen ook in Flevoland de grootste partij. Met name is dus interessant om te zien hoe de stikstofproblematiek wordt opgepakt. Gesteld wordt dat vooral met de boeren samengewerkt gaat worden om tot oplossingen te komen. ‘Hoewel we kijken waar boerderijen met vee het beste kunnen worden geplaatst, is het niet nodig om er minder dieren te houden’ In natuurgebieden wordt minder stikstof uitgestoten zodat aan landelijke doelen wordt voldaan. ‘We zijn niet strenger dan het Rijk en houden 2035 aan als stikstof einddatum.’

IJmeerverbinding

Verder zijn er afspraken gemaakt over bereikbaarheid en ziet het college een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam niet alleen voor openbaar vervoer, maar ook auto’s. Voor wat betreft woningbouw wordt ingezet op 100.000 nieuwe huizen in de bestaande steden en dorpen en dus niet in de open ruimte daartussen. Ook zal het college oog hebben voor vluchtelingen asielzoekers, maar zegt ook ‘we bieden geen ruimte om asielzoekers die waarschijnlijk geen verblijfsvergunning krijgen een woning te bieden, tenzij gemeenten dit zelf willen.’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto