Het vertrek van Roelie Bosch noopt tot een stevige aanpak, stellen de instanties. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het vertrek van Roelie Bosch noopt tot een stevige aanpak, stellen de instanties. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Grote instanties: investeer in Almeerse jeugd

Algemeen

ALMERE – Een aantal grote Almeerse instanties roept de politiek op om te investeren in de Almeerse jongeren. De nood is hoog. Daarbij pleiten zij voor één wethouder Jeugd.

De instanties (lijst onderaan dit artikel) komen tot hun schrijven na het vertrek van wethouder Roelie Bosch en de ChristenUnie uit de huidige coalitie. ‘Dit grijpt op allerlei manieren in’, schrijven de instanties die daarbij wijzen op de groei van het aantal jeugdigen in de stad. ‘Almere heeft op dit moment het grootste lerarentekort in PO (basisonderwijs, red.) en de schaarste aan personeel in de kinderopvang, de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg neemt snel toe’. 

Schulden, laaggeletterdheid

De instanties wijzen er ook op dat in Almere bovengemiddeld veel jeugdigen in een gezin leven met een uitkering of problematische schulden. ‘De stad heeft een grote toestroom van expats en inwoners voor wie Nederlands niet de eerste taal is. De laaggeletterdheid in Almere is het hoogste van Nederland.’

Investeren

Die factoren zorgen er volgens de instanties voor dat er stevig in de jeugd geïnvesteerd moet worden. Dat kan door onderling meer samen te werken. ‘We kunnen dit echter niet alleen’, schrijven de instanties. Zij roepen college en gemeenteraad op om keuzes en prioriteiten te stellen en één visie uit te dragen. ‘We vragen dan ook met klem om de belangrijke dossiers Onderwijs en Jeugdhulp niet als ‘extra’ te beleggen bij de huidige wethouders, maar om één wethouder Jeugd aan te stellen.’

Prioriteit

De prioriteit moet daarbij liggen op een vijftal punten. Zo moet geïnvesteerd worden in een sterke pedagogische basis voor de jeugd, moet worden samengewerkt op de personeelstekorten aan te pakken en moet er verbetering komen in de voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs. Daarnaast moet er voldoende geld worden vrijgemaakt voor de jeugd, passend bij de groeistad die Almere is. Tot slot moet er een sluitende aanpak – en doorgaande lijn – zijn in Zorg en Onderwijs.

De instanties:

Almere Speciaal
ASG
Prisma
Taalcentrum Almere
Eduvier
SKO
Hogeschool Windesheim
Passend Onderwijs
’s Heeren Loo
Triade Vitree
JGZ
ROC Flevoland
Aeres Hogeschool
Het Baken
Kinderen onder één Dak
Go Kinderopvang
Second Home
Partou

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto