Komt de vergeten busbaan er toch? (Archieffoto: Fred Rotgans)
Komt de vergeten busbaan er toch? (Archieffoto: Fred Rotgans) Almere DEZE WEEK

Onderzoek naar alternatieven voor ‘vergeten’ busbaan Nobelhorst

Algemeen

NOBELHORST – Het college gaat drie mogelijkheden onderzoeken om mogelijk toch een busbaan in Nobelhorst te realiseren. De gemeente was vergeten een busbaan te realiseren in de omgeving van de Grote Denkersdreef, die daar oorspronkelijk wel was gepland. 

In het Ontwikkelingsplan van Almere Hout Noord is echter al woningbouw ingetekend op de plek waar eigenlijk de busbaan zou moeten komen. Om daar alsnog een busbaan aan te leggen heeft veel voeten in de aarde en heeft ook financiële gevolgen.De gemeenteraad is echter van mening dat het netwerk van busbanen onderdeel is van de Almeerse identiteit en dat daarom onderzocht moet worden hoe er toch een busbaan gerealiseerd kan worden. Het draagt daarom het college op om nog voor het zomerreces drie varianten te onderzoeken. Aan de hand daarvan kan dan alsnog een besluit genomen worden. Het college neemt geen stappen die een van de drie varianten in de weg zouden staan tot het moment dat de raad een besluit heeft genomen. Op die manier kan dit deel van Nobelhorst wel verder worden ontwikkeld.

Drie varianten

In de eerste variant wordt het ruimtelijk mogelijk gemaakt een busverbinding te realiseren die loopt over de Grote Denkersdreef, J.H. van ’t Hofflaan naar de Montessori Campus. Een andere mogelijkheid is om eenzelfde verbinding te realiseren, maar dan ook over de Enrico Fermilaan en de Marie Curielaan die dan weer aansluit op de bestaande vrij liggende busbaan die in Nobelhorst komt.

Busbaan

De derde optie is de aanleg van een busbaan die over bedrijventerrein Twentsekant loopt en die een (tijdelijke) keerlus krijgt bij de Grote Denkersdreef.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto