Foto: Provincie Flevoland
Foto: Provincie Flevoland

Oppositie, maar ook ChristenUnie Almere niet blij met coalitieakkoord

Politiek

ALMERE – Verschillende partijen zijn niet blij met het coalitieakkoord van BBB, PVV, SGP, VVD en ChristenUnie die samen het provinciebestuur vormen.

‘Conservatief en teleurstellend vaag’, laten PvdA en GroenLinks in een reactie weten. ‘Het moet anders’ volgens de nieuwe coalitie. Maar daarvan blijkt niets uit het coalitieprogramma’, zeggen Abassin Nessar (PvdA) en Corina Straatsma (GroenLinks). ‘Sterker nog, de coalitie geeft vooral aan wat zij niet wil en gaat hiermee de echte uitdagingen voor Flevoland uit de weg. Sociale en groene thema’s zijn bewust weggelaten of niet concreet uitgewerkt. Dat is tekenend voor de conservatieve toon.’De partijen vinden ook dat er onevenredig veel nadruk wordt gelegd op landbouw en infrastructuur, zonder heldere uitgangspunten voor verduurzaming.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren Flevoland is ook teleurgesteld maar niet verrast over het coalitieakkoord ‘Het is om te huilen’, reageert Sylvia Kers, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Flevoland. ‘Met deze plannen stuurt de coalitie Flevoland terug naar een tijdperk van 50 jaar geleden, met een compleet gebrek aan respect voor de natuur, de dieren en toekomstige generaties. Dit kun je geen vooruitgang noemen’.

ChristenUnie Almere

Binnen de ChristenUnie is er onvrede over deelname aan dit ‘rechtse’ college. ‘Het Almeerse bestuur is, net als het landelijk bestuur, van mening dat ‘de opstelling van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen’, schrijft voorzitter Aldrik Dijkstra. ‘Ondanks de herkenbaarheid op onderwerpen, blijft samenwerking met een partij als de PVV voor ons een groot obstakel om volmondig enthousiast te zijn over het akkoord en de ingeslagen weg.’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto